Kotły kondensacyjne – jak wybrać serwis?

Serwis kotłów kondensacyjnych powinno powierzać się firmie do tego upoważnionej, takiej jak Termi Instal Technika Grzewcza, która ma uprawnienie do montażu i uruchamiania nowych urządzeń tego typu. Oferujemy fachowe doradztwo w zakresie obsługi technicznej wszystkich rodzajów i modeli kotłów kondensacyjnych dostępnych na polskim rynku. Realizujemy okresowe czynności konserwacyjne i naprawy kotłów kondensacyjnych. 

 

Zachęcamy do kontaktu i rozmowy na temat serwisu państwa kotła i instalacji grzewczej. Oferujemy fachowe wsparcie serwisowe, szybkie naprawy i konserwację urządzeń, tak aby przywrócić im pełną sprawność i utrzymać je w optymalnym stanie technicznym. Dobry regularny serwis kotła kondensacyjnego to:

 • mniej usterek,
 • minimalne zużycie paliwa,
 • bezproblemowa eksploatacja w długim okresie.

Jak często serwisuje się kocioł kondensacyjny?

Kocioł kondensacyjny należy serwisować przynajmniej raz w roku. W trakcie corocznych przeglądów weryfikowane są następujące elementy: 

 • stan urządzenia i jego komponentów, 
 • stan instalacji i podłączeń,
 • skuteczność układu odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza do komory spalania,
 • poprawność działania kotła i urządzeń peryferyjnych.

 

Podczas serwisu może okazać się, że konieczne jest wykonanie pewnych czynności konserwacyjnych, takich jak:

 • czyszczenie komory spalania,
 • czyszczenie palnika,
 • czyszczenie syfonu kondensatu,
 • czyszczenie filtra c.w.u.

 

Oprócz czynności związanych z kontrolą komory spalania i regulacją procesu spalania powinno się również wykonać czynności weryfikujące działanie obiegów c.w.u. i c.o. Warto pamiętać, że konserwacja powinna zostać zakończona ponownym uruchomieniem i pełną diagnostyką kotła kondensacyjnego.

Co jest potrzebne, żeby zlecić serwis kotła kondensacyjnego?

Aby zlecić szybki serwis kotła kondensacyjnego, wystarczy podać oznaczenie modelu i rok uruchomienia urządzenia. W przypadkach, w których użytkownik obserwuje objawy, które wskazują na to, że jego kocioł nie działa poprawnie, warto wspomnieć o tym fakcie serwisantowi, z którym będziecie państwo rozmawiać. Zachęcamy do kontaktu i konsultacji w zakresie obsługi serwisowej państwa instalacji wyposażonej w kocioł kondensacyjny.